Rejestracja


Strict Standards: Declaration of FE_Form::Validate() should be compatible with FE_Container::Validate() in /home/agafirany/ftp/sklep/lib/FormEngine/Elements/FE_Form.php on line 17

Zarejestruj się korzystając z konta Facebook

Informacja Twoje dane adresowe...

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę AGAFIRANY reprezentowaną przez Agnieszkę Biesiadecką, z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres aga.firany@op.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - Wola Baranowska ul. Średniówka 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacji zamówienia w sklepie internetowym).

 Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO. 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

·        zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

·        Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania: 

·        przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy 

·        podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą 

·        podmioty kredytujące / leasingodawcy 

·        dostawcy systemu ankiet opiniujących 

·        dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług 

·        dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) , 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego. 

 

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym